• امروز مصادف است با شنبه 15 آذر 1399
  • |
  • English
Logo

سامانه اطلاع رسانی نمایشگاه فرصت ساخت و رونق تولید

Logo Logo

فرم بازدید از نمایشگاه


کد رهگیرى این فرم: P12-F10-U0-N1384          
[ چاپ فرم ]
:: تاریخ حضور در نمایشگاه

چه تاریخی در نمایشگاه حضور داشتید؟
 98/04/27
 98/04/28
 98/04/29
 98/04/30
:: اطلاعات بازدیدکننده

نام و نام خانوادگی
عنوان بازدیدکننده
دانشگاه
درصورتی‌که دانشگاه شما در لیست موجود نمی‌باشد، لطفا در کادر روبرو وارد نمائید.
رشته تحصیلی
شماره تلفن همراه
پیامک‌های ارسالی به این شماره ارسال خواهد شد.
پست الکترونیک
نحوه اطلاع از نمایشگاه
:: اطلاعات تخصصی

عنوان صنعت مورد بازدید
نام فرد/افراد طرف مذاکره
پست سازمانی فرد/افراد طرف مذاکره
عنوان نیاز/نیازهای ارائه شده از سوی صنعت
پیشنهادات ارائه شده از سوی بازدیدکننده
:: نتیجه مذاکره

مذاکره انجام گرفته به کدامیک از موارد منتهی خواهد شد؟
امضای تفاهم‌نامه
عقد قرارداد
ارائه پروپوزال
برگزاری جلسات تخصصی با تیم فنی و کارشناسان صنعت
لطفا توضیحاتی درباره گزینه انتخابی خود ارائه دهید.
نیاز ارائه شده/موضوعات پیشنهاد شده/ایرادات رویت شده منجر به کدامیک از موارد خواهد شد؟
 ساخت
 توسعه
 تجهیز
 نوسازی
 بومی‌سازی
 تغییر بهره‌وری و کارایی
 تغییر سازمانی و مدیریتی
:: توضیحات:


:: پیشنهادات و انتقادات: