فرم بازدید از نمایشگاه
[ برگشت به فرم ]
- تاریخ حضور در نمایشگاه
1 چه تاریخی در نمایشگاه حضور داشتید؟
 98/04/27
 98/04/28
 98/04/29
 98/04/30
- اطلاعات بازدیدکننده
2 نام و نام خانوادگی
3 عنوان بازدیدکننده
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عضو هیئت علمی
دانشجو
دانش‌آموخته
شرکت دانش‌بنیان
پارک علم و فناوری
پژوهشکده/مرکز تحقیقاتی
4 دانشگاه
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
تربیت مدرس
تهران
اراك
اردکان
اروميه  
اصفهان
افسري امام علي (ع)       
الزهراء  
امام باقر(ع)        
امـام حسين (ع)           
امام صادق(ع)
ايلام
آیت اله حائری میبدی
آيت الله بروجردی (ره)
بجنورد
بوعلي سينا همدان
بيرجند
بين المللي امام خميني (ره)
پيام نور
تبريز  
تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان
تربيت معلم آذربايجان 
تربيت معلم تهران
تربيت معلم سبزوار
تفرش
جامع علمي- كاربردي 
حضرت معصومه
خليج فارس
رازي  
زابل
زنجان    
سمنان 
سيستان و بلوچستان
شاهد
شهدای هویزه
شهركرد
شهيد باهنر كرمان
شهيد بهشتي  
شهيد چمران  
شهيد مطهري
شيراز
صدا و سيما                 
صنعت آب و برق (شهيد عباسپور)
صنعت نفت                              
صنعتی جندي شاپور
صنعتی سیرجان
صنعتي اراك
صنعتي اروميه
صنعتي اصفهان
صنعتي اميركبير  
صنعتي خواجه نصير الدين طوسي
صنعتي سهند تبريز
صنعتي شاهرود 
صنعتي شريف
صنعتي شيراز
عــــــالي دفاع ملّي        
علامه طباطبايي
علم و صنعت ايران
علم و فناوری مازندران
علوم اسلامي رضوي       
علوم اقتصادي
علوم انتظامي             
علوم بهزيستي و توانبخشي
علوم پايه دامغان
علوم دريايي امام خميني(ره)      
علوم قضايي و خدمات اداري        
علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان
علوم و فنون دريايي خرمشهر
علوم و فنون هوايي شهيد ستاري 
علوم و معارف قران کریم   
فردوسي مشهد 
فرهنگیان
فسا
فناوری های نوین آمل
فناوری‌های نوین گل بهار
فنی و حرفه ای
قم 
كاشان
كردستان
كشاورزي و منابع طبيعي رامين
گيلان 
لرستان
مازندران
محقق اردبيلي
مذاهب اسلامي               
معارف اسلامي
مفيد
ملاير
ولي عصر(عج) رفسنجان
هرمزگان
هنر
هنر اصفهان
هنر تبريز
ياسوج
يزد
آزاد اسلامی
پیام نور
5 درصورتی‌که دانشگاه شما در لیست موجود نمی‌باشد، لطفا در کادر روبرو وارد نمائید.
6 رشته تحصیلی
7 شماره تلفن همراه
پیامک‌های ارسالی به این شماره ارسال خواهد شد.
8 پست الکترونیک
9 نحوه اطلاع از نمایشگاه
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
وزارت عتف
وزارت صمت
دانشگاه
سایر
- اطلاعات تخصصی
10 عنوان صنعت مورد بازدید
11 نام فرد/افراد طرف مذاکره
12 پست سازمانی فرد/افراد طرف مذاکره
13 عنوان نیاز/نیازهای ارائه شده از سوی صنعت
14 پیشنهادات ارائه شده از سوی بازدیدکننده
- نتیجه مذاکره
15 مذاکره انجام گرفته به کدامیک از موارد منتهی خواهد شد؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
امضای تفاهم‌نامه
عقد قرارداد
ارائه پروپوزال
برگزاری جلسات تخصصی با تیم فنی و کارشناسان صنعت
16 لطفا توضیحاتی درباره گزینه انتخابی خود ارائه دهید.
17 نیاز ارائه شده/موضوعات پیشنهاد شده/ایرادات رویت شده منجر به کدامیک از موارد خواهد شد؟
 ساخت
 توسعه
 تجهیز
 نوسازی
 بومی‌سازی
 تغییر بهره‌وری و کارایی
 تغییر سازمانی و مدیریتی
- توضیحات:
18
- پیشنهادات و انتقادات:
19